FABRİKA ve SATIŞ YERİ

EGE SEDEF AVİZE olarak, 20 yıldır ülkemize hizmet etmenin sevincini yaşamaktayız. Tüm Türkiye'ye ürün gönderen firmamız ülkemizin gururu olmuştur.VİZYONUMUZ

Son tüketicinin ulusal bazda EGE SEDEF AVİZE'yi tercih etmesini sağlayacak ürün ve hizmetleri var ederek, EGE SEDEF AVİZE müşterisini ve kendisini güçlendirerek güçlenmek en temel vizyonumuzdur.MİSYONUMUZ

EGE SEDEF AVİZE'de verilen ürün ve hizmetin kalitesini arttırmak ve bu yolla EGE SEDEF AVİZE saygınlığını yükseltmek, Müşterilerimizi, nihai tüketicinin bu hizmeti veren kuruluşumuzu tercih edecek niteliğe gelmelerini gerçekleştirmek, EGE SEDEF AVİZE markasının, ürünlerinin, hizmetlerinin güçlendirilmesi ve yeni ekonumik düzenin süper yapılandırılmasından kaynaklanan sınırlamalarla savaşmak, Müşterilerimizin birincil gereksinimi olan ürünleri avize alanında temin ve tedarik hizmetine çağdaş bir nitelik kazandırmak, Bu görevlerin yerine getirilmesinde işletmenin kaynak yutan yapılarını kaynak üreten ve bunları her tür teknolojik, ekonomik, mali, organizasyon ve yönetsel düzenlemeler ile yeni hizmet tasarımlarına tahsis edip hayata aktarmaktır.VAZGEÇİLMEZ DEĞERLERİMİZ

Vizyon ve misyon çerçevesinde en verimli Müşteri Örgütlenme yapısını ve işletmecilik kurallarını sistemine kazandırarak kurumsal bir örgüt yapısını gerçekleştirmek, Sürdürülebilir bir büyüme hızını planlamak ve onu tavizsiz uygulamak ve denetlemek, Çalışanların verimliliğini ve refahlarını ön planda tutmak, Kurumsal kültür oluşturmak, Katılımcılığın iyi örneklerini vererek topluda katılımcı demokrasisinin ve karar alma süreçlerinin gelişmesine katkıda bulunmak, Etik değerleri ön planda tutularak, uygulamalarda sosyo-ekonomik ve yasal sistemin boşluklarından yararlanmamak, Toplumun kültürel düzeyine ve gelişmelerine katkıda bulunacak Sürekli Gelişmeyi, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak ya da bu tür girişimleri özendirecek modeller geliştirmek ve bunları hayata aktarmak.KALİTE POLİTİKAMIZ

İnsanların kullandıkları ürünlerle ilgili talep ve beklentilerin sürekli olarak değiştiği günümüzde, şirketlerimizde üretilen ürünlerle ilgili talep ve beklentilerin en üst kalite seviyesinde karşılanması temel ilke olarak kabul edilmektedir. Bu ilkeye bağlı kalınarak, müşterilerin tereddüt etmeden tercih edebilecekleri Güvenli, Standartlara uygun, Estetik ve Ekonomik ürünlerin üretilmesi hedeflenmektedir. EGE SEDEF AVİZE, bu hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere tüm çalışanların katılımı ile tasarım ve üretimde sürekli kendini yenileyen bir dünya şirketi olacaktır.